• Uitdaging
  • PMOG: transformatie in Groningse Uitdagingen

Uitdagingen in de provincie Groningen

Het PMOG beleeft in 2016 haar laatste jaar. Gedurende 16 jaar hebben we het maatschappelijk betrokken en verantwoord ondernemen in en rond Groningen een flinke steun in de rug gegeven. Nu Groningen inmiddels diverse duurzame initiatieven rijker is, beschouwen wij onze taak als afgerond. Veel waarde zien wij in het ontstaan van de diverse Uitdagingen in de provincie Groningen. We hebben dan ook besloten hen te ondersteunen in hun aanloopfase.

Elke Uitdaging zorgt voor samenwerking tussen maatschappelijke organisaties, bewonersinitiatieven en lokaal bedrijfsleven. Zij bemiddelen in vraag en aanbod van Materialen (meubels, spullen), Menskracht (kennis, extra handen, creativiteit) en Middelen (geld). Het vormt als het ware een ondernemersnetwerk dat dóet. Ze stimuleren bedrijven om maatschappelijk betrokken ondernemerschap te tonen in concrete acties en daarmee de leefbaarheid in de lokale samenleving te ondersteunen.

Actieve Uitdagingen      Uitdagingen in oprichtingIn Groningen zijn inmiddels diverse Uitdagingen opgestart (zie de kaart en klik op de markers). En nog steeds zijn er Uitdagingen in oprichting. Uitdagingen zijn over heel Nederland te vinden.
Kijk op de website van de Nederlandse Uitdaging voor een overzicht van alle Uitdagingen.